Seminar AGB NL

1. Annulering van een activiteit door de deelnemer

(1.1) De deelnemer aan een activiteit heeft het recht deelname aan de activiteit te annuleren.

(1.2) Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de deelnemer te worden bevestigd. Hogrefe stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

(1.3) Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een bijeenkomst worden door Hogrefe alleen administratiekosten ad € 50,- in rekening gebracht. Bij annulering daarna is de deelnemer verplicht 100% van het cursusgeld te betalen. De reden van annulering speelt in geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

(1.4) De deelnemer kan in plaats van zichzelf in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen, mits de vervanging aan Hogrefe wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit en de vervangende deelnemer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden indien deze aan de deelname worden gesteld.